Fucking oud ! ( let niet op de spelfouten en gramatica en typefouten ! )

24-11-2014 21:52
Layra keek om zich heen de geuren van bloed hingen in het rond , ze voelde jack aan haar zijde zijn geweer een paar keer laden en iemand neer knalle terwijl zij pijlen naar de vijand afschoot  ze was druk bezig  de dood van ryan aan het verwerken was en die van haar vader maar ze kreeg het maar niet uit haar hoofd . "we moeten hoger " hoorden ze jack boven uit de geluiden van het gevecht schreeuwen . ze knikte snel en rende achter jack aan terwijl ze hem rug dekking gaf . ze stonde boven aan de heuvel blij dat ze even hiun wapens konde late zakken , ze keken over het gevecht uit "We winne dit nooit  " zuchtte layra "het zijn er teveel " . Ze keek naar jack's arm ,en  het litteken erop herrinerde zich eraan wat ze hem had aangedaan maar jack had er op gestaan ook weerwolf te worde zodat ze samen konde zijn . Weerwolf ! . Dat was het ze voelde in haar zak op zoek naar het flesje met vloeistof dat de woudmense haar als geschenk hadde gegeve . '' Jack ik heb een krankzinnig idee dat wel is zou kunne werken " ze zuchtte diep "wat dan ? "vroeg jack . Layra haalde het flesje er uit  . Jack keek haar geschokt aan , maar zij niets . Layra draaide de dop eraf "samen?  "vroeg Jack"Samen "verzekerde layra hem . En deed een beetje vloeistof in een beker . tilde het glas naar haar mond en zag dat jake hetzelfde deed en nam een slok . haar ogen gefocust op jake , maar zijn ogen werden niet geel layra haalde opgelucht adem het werkte en ze viel op haar hande , pijn stoote trokken door haar lijf en gave haar energe haar huid veranderde in in een dikke zwarte vacht en haar tanden en nagels groeiden . ze keek jack aan de bruine grote wolf staarde haar aan met groene ogen "we moeten gaan "gromde hij en rende de heuvel af en stormde op de vijand af . layra zag de gexchokte gezkichte van haar vrienden maar ging door . Erl leek geen einde aan de komen hdet gevecht ging maar door en lahra merkte dat het drankje uitgewerkt raakte en ze zo neer viel normaal was en zich zwakker voelden dan ook . ze rende de heuvel weer op en wenkte jack het zelfde te doen . Layra vkiel met een klap op de grond en opende haar ogen ze zag haar boog voor zich vuur vlamde om haar heen en naast haar zat jack zijn geweer gericht op iets . Layra volgde ijn blik en zag de leider van de vijand staan zijn masker bedekte zijn gezicht . ze greep naar haar boog , ze keek naar jack die geschokt om zich heen keek "mijn kogels ze lagen er net nog " het gelach van de vijand klonk boven het het vuur uit "iets kwijt ?"Jack keek hem woest aan maar zwak hij probeerde op gtestaan maar het lukte hem niet omdat hij net wolf was geweest . Layra keek, naar haar boog "mijn pijlen !" schreeuwden ze , ze waren gebroken ze keek de vijand woest aan en zag sarah staan en zag dat de vijand het ook door had en zijn wapen trok layra twijvelde geen moment , hij stond op het punt sarah te vermoorde maar in plaats daarvan haalde hij een tweede wapen tevoorschijn en hield het op jack gericht , sarah bleef angstig staan wetende da als ze zich bewoog zij en jack dood waren . Layra moest ervoor zorge de vijand aftelijden en voelde glas achter zich ze raapte het zachtjes op en gaf  haar laatse  kracht om op  testaan en rende op de vijand af en stak het glas in de boven arm van de vijand maar hij gaf geen kik maar richte beide geweren op haar Layra lachte "schiet maar " ze haarde het gekrijs van jack achter zich "toe dan "en het geluid van het geweer galmede over het slagveld en zorgde voor het staken van het gevecht . pijn golvfde door layra's lichaam en ze voelde haar hart in haar keel bonke en ze viel met een klap op de grond ze keek omhoog en zag dat de vijand van ijs was , layra lachte. Dit was haar plan de vijand aflijden zodat sarah hem kon bevriezen . 
jack kwam aan geschoven en layra opende haar ogen "jack "
"probeer niet te praate het komt goed!"schreeuwde jack tranen rolde over zijn wangen het geschrokken geluid van  de rest van de groep klonk en het gekrijs van klaas kwam boven de stemmen uit en hij knielde naast zijn zus . "nee jack ik sterf voor jou , voor iedereen maar met een glimlach , ik hou van je "fluisterde layra . "nee!"schreeuwde jack . layra keek haar geliefde met glazige ogen aan "ik hou van jou jack ". jack knikte "ik ook van jou , ga niet "layra sloot haar ogen en blies haar llaatste adem uit ...